Biuletyn Informacji Publicznej

dr Wojciech Ślusarczyk - zakończone

Wniosek z 11 stycznia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 65/2020/2021 z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Wojciecha Ślusarczyka

Autoreferat zawierający opis kariery zawodowej.

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 108/2020/2021 z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Wojciecha Ślusarczyka

Recenzje dostepne są na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/63419/dr-wojciech-slusarczyk

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 13 października 2021 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej: uchwała komisji habilitacyjnej.

Stopień doktora habilitowanego nadano 16 listopada 2021 roku (decyzja).

Publikacja: 8 kwietnia 2021 roku

Aktualizacja: 19 listopada 2021 roku