Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jewgienij Zubkow - zakończone

Wniosek z dnia 26 maja 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 79/2019/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Jewgienija Zubkowa

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 58/2020/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Jewgienijowi Zubkowowi

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/61556/dr-jewgienij-zubkow

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 12 maja 20221 roku. 

Uchwała komisji habilitacyjnej 

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 104/2019/2020 z dnia 16 czerwca  2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Jewgienijowi Zubkowowi (decyzja odmowna)