Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończone postępowania habilitacyjne

dr Michał Borodo

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku.

dr Kazimierz Czerwiński

decyzja odmowna

dr Robert Pawlak

decyzja odmowna