Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-64/2023

Dostawa drukarki 3D wraz z materiałami do druku 3D na potrzeby UKW

OSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/852490

Operacje:
27-11-2023, 12:39
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 65/2023

Sukcesywne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych , sprzętu pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853892

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 44/2023

Usługa masowego sekwencjonowania DNA metodą Sangera

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850728 

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-61/2023

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850042

Operacje:
20-11-2023, 14:55
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 62/2023

Dostawa aparatury badawczej na potrzeby UKW : urządzenie wraz z systemem do wizualizacji i archiwizacji żeli oraz blotów wraz z pełnym niezbędnym wyposażeniem

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/849309 

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 63/2023

Dostawa dronu podwodnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849724

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-56/2023

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/844775

Operacje:
13-11-2023, 09:30
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 54/2023

Dostawa aparatury badawczej na potrzeby UKW : urządzenie wraz z systemem do wizualizacji i archiwizacji żeli oraz blotów wraz z pełnym niezbędnym wyposażeniem

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/845590

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 55/2023

Dostawa dronu podwodnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/845528

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 57/2023

Dostawa aparatury badawczej na potrzeby UKW : fotobioreaktor do hodowli organizmów fotosyntetyzujących

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/845633