Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-24/2022

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695277

Operacje:
24-11-2022, 13:28
publikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-27/2022

Dostawa materiałów do drukarki 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695062

Operacje:
24-11-2022, 11:00
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 25/2022

Dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby UKW

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692907

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-26/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692407 

Operacje:
18-11-2022, 14:05
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-23/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/686192 

Operacje:
07-11-2022, 12:16
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-22/2022

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/682447

Operacje:
27-10-2022, 12:41
publikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-21/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/669865

Operacje:
29-09-2022, 14:17
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-19/2022

Dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663213

Operacje:
14-09-2022, 12:28
publikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-18/2022

Dostawa materiałów do drukarki 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655219

Operacje:
24-08-2022, 14:35
publikacja: Kamila Dziewanowska