Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-12/2022

Dostawa drobnych narzędzi ręcznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRSEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/627660

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-11/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/613410 Zapisz i zamknij

Operacje:
16-05-2022, 14:18
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-10/2022

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/603068 

Operacje:
21-04-2022, 11:14
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-8/2022

Dostawa materiałów do drukarki 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/600615

Operacje:
14-04-2022, 09:06
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-9/2022

Dostawa drobnych narzędzi ręcznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/600640

Operacje:
14-04-2022, 09:26
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-7/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588810 

Operacje:
21-03-2022, 11:08
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-5/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/580367 

Operacje:
02-03-2022, 10:27
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-4/2022

Dostawa drobnych elementów do drukarek 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/578654

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-3/2022

Dostawa proszków do drukarki 3D drukującej w technologii SLS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/568979