Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-5/2020

Usługa zaprojektowania markerów SSR (Simple Sequence Repeats) w ramach badania pn: Rola neutralnych i adaptacyjnych procesów genetycznych w kształtowaniu ogólno-genomowej zmienności hybrydyzujących podgatunków pszczoły miodnej realizowane w ramach projektu badawczego: Opus 10. (ID 332478)

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/332478

Operacje:
02-04-2020
utworzenie: Agnieszka Jankowska
02-04-2020, 12:31
publikacja: Agnieszka Jankowska
02-04-2020, 12:33
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-9/2020

Dostawa odczynników

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/332011

Operacje:
01-04-2020, 11:04
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-8/2020

Miseczka i drut platynowy oraz odczynniki

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/331662

Operacje:
31-03-2020, 12:26
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-6/2020

Dostawa kamer sportowych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/328035

Operacje:
19-03-2020, 10:25
publikacja: Agnieszka Pladwig
27-03-2020, 09:57
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-4/2020

Dostawa Holdera do próbek LPE

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/322465

Operacje:
04-03-2020, 13:06
publikacja: Agnieszka Pladwig
12-03-2020, 12:53
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-3/2020

Dostawa Odczynników

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/321357

Operacje:
02-03-2020, 14:31
publikacja: Agnieszka Pladwig
10-03-2020, 10:41
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-2/2020

Dostawa kompletu: Spektrofotometr, Połyskomierz

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/313638

Operacje:
12-02-2020, 09:37
publikacja: Agnieszka Pladwig
18-02-2020, 12:24
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2020

Dostawa Pistoletu chłodzącego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/313020

Operacje:
11-02-2020, 10:04
publikacja: Agnieszka Pladwig
17-02-2020, 12:09
modyfikacja: Agnieszka Pladwig