Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-12/2024

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/923270

Operacje:
06-05-2024, 12:44
publikacja: Agnieszka Malinowska
06-05-2024, 12:45
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B- 11/2024

Usługa (badanie naukowe) - przygotowania bibliotek oraz sekwencjonowania pełnogenomowego NGS DNA jądrowego pochodzącego z 247 prób jesionu wyniosłego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/921358

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-10/2024

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917844 

Operacje:
19-04-2024, 11:30
publikacja: Agnieszka Jankowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-08/2024

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/913047

Operacje:
10-04-2024, 12:02
publikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-09/2024

Dostawa licencji na oprogramowanie do zawansowanych symulacji numerycznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/912233

Operacje:
09-04-2024, 09:56
publikacja: Agnieszka Malinowska
09-04-2024, 09:56
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-04/2024

Dostawa licencji na oprogramowanie do zawansowanych symulacji numerycznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909213

Operacje:
02-04-2024, 09:08
publikacja: Agnieszka Malinowska
02-04-2024, 09:09
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-07/2024

Dostawa przenośnej kamery do rejestracji pomiarów dynamicznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/908523

Operacje:
28-03-2024, 13:21
publikacja: Agnieszka Malinowska
28-03-2024, 13:22
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-03/2024

Dostawa przenośnej kamery do rejestracji pomiarów dynamicznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/905677

Operacje:
22-03-2024, 10:56
publikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-06/2024

Dostawa zestawów do pobierania osadów dennych ze zbiorników wodnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/905031

Operacje:
21-03-2024, 11:47
publikacja: Agnieszka Malinowska
21-03-2024, 11:48
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Zapytanie ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-5/2024

Dostawa  materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/903533

Operacje:
19-03-2024, 09:26
publikacja: Kamila Dziewanowska