Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-40/2019

Wykonanie badań SEM i EDX wraz z analizą powłok polimerowych przeznaczonych do metalizowania