Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-17/2022

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650531 

Operacje:
10-08-2022, 13:56
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-16/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/647245

Operacje:
02-08-2022, 14:06
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-15/2022

Usługa wykonania badań wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie i skręcanie w ramach projektu "Rzeczy są dla ludzi”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/643646

Operacje:
25-07-2022, 12:02
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-14/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego oraz materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/633635 

Operacje:
30-06-2022, 13:07
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-13/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, mikroskopowego oraz pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRSEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/630424

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-12/2022

Dostawa drobnych narzędzi ręcznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRSEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/627660

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-11/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/613410 Zapisz i zamknij

Operacje:
16-05-2022, 14:18
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-10/2022

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/603068 

Operacje:
21-04-2022, 11:14
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-8/2022

Dostawa materiałów do drukarki 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/600615

Operacje:
14-04-2022, 09:06
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-9/2022

Dostawa drobnych narzędzi ręcznych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/600640

Operacje:
14-04-2022, 09:26
publikacja: Kamila Dziewanowska