Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-28/2019

Dostawa odczynników i  materiałów zużywalnych do badań

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Nazwa projektu: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-23/2019

! Zmiana terminu składania ofert !

Analiza metagenomu próbek wody