Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-54/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/397367

Operacje:
18-11-2020, 14:57
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-53/2020

Dostawa oprogramowania Gaussian 16 na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396178

Operacje:
16-11-2020, 11:27
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-51/2020

Dostawa interaktywnego cyfrowego źródła mierzącego zakresy napięć oraz sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395395

Operacje:
12-11-2020, 13:07
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-52/2020

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA oraz genotypowania osobników jarzęba pospolitego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395445

Operacje:
12-11-2020, 13:50
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-49/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/393855

Operacje:
06-11-2020, 14:08
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-48/2020

Dostawa wstrząsarki do sit i kompresora olejowego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392705

Operacje:
04-11-2020, 11:38
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-50/2020

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA oraz genotypowania osobników jarzęba pospolitego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392388

Operacje:
03-11-2020, 13:35
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-44/2020

Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/391647

Operacje:
02-11-2020, 09:50
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-47/2020

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA oraz genotypowania osobników jarzęba pospolitego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/390105

Operacje:
27-10-2020, 12:56
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-46/2020

Dostawa dogrzewacza irydowego z wykorzystaniem złomu irydowego z zużytego tygla irydowego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/390040

Operacje:
27-10-2020, 12:08
publikacja: Agnieszka Pladwig