Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

UKW/DZP-282-ZO-B-50/2020

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA oraz genotypowania osobników jarzęba pospolitego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392388

Operacje:
03-11-2020, 13:35
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-44/2020

Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/391647

Operacje:
02-11-2020, 09:50
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-47/2020

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA oraz genotypowania osobników jarzęba pospolitego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/390105

Operacje:
27-10-2020, 12:56
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-46/2020

Dostawa dogrzewacza irydowego z wykorzystaniem złomu irydowego z zużytego tygla irydowego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/390040

Operacje:
27-10-2020, 12:08
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-43/2020

Dostawa katod wolframowych do mikroskopu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388268

Operacje:
21-10-2020, 10:55
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-45/2020

Dostawa freza i prasy wulkanizującej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388279

Operacje:
21-10-2020, 10:43
publikacja: Agnieszka Pladwig
21-10-2020, 11:06
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-42/2020

Dostawa nasadki Deana-Starka z kranikiem wyjście na szlif 29/32

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387307

Operacje:
19-10-2020, 09:50
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-41/2020

Dostawa toru wizyjnego do mikroskopu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/386425

Operacje:
15-10-2020, 11:10
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-39/2020

Dostawa dogrzewacza irydowego z wykorzystaniem złomu irydowego z zużytego tygla irydowego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385819

Operacje:
14-10-2020, 09:29
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-40/2020

Dostawa freza, młynka, prasy wulkanizującej i zestawu pomiarowego do oznaczania BZT

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385094

Operacje:
12-10-2020, 12:35
publikacja: Agnieszka Pladwig