Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-7/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588810 

Operacje:
21-03-2022, 11:08
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-5/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/580367 

Operacje:
02-03-2022, 10:27
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-4/2022

Dostawa drobnych elementów do drukarek 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/578654

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-3/2022

Dostawa proszków do drukarki 3D drukującej w technologii SLS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/568979

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-2/2022

Dostawa materiałów do druku 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/564377

Operacje:
20-01-2022, 14:04
publikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2022

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558720 

Operacje:
03-01-2022, 10:45
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-16/2021

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/547203 

Operacje:
03-12-2021, 14:50
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-17/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/546372 

Operacje:
02-12-2021, 14:59
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska