Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-43/2020

Dostawa katod wolframowych do mikroskopu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388268

Operacje:
21-10-2020, 10:55
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-45/2020

Dostawa freza i prasy wulkanizującej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388279

Operacje:
21-10-2020, 10:43
publikacja: Agnieszka Pladwig
21-10-2020, 11:06
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-42/2020

Dostawa nasadki Deana-Starka z kranikiem wyjście na szlif 29/32

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387307

Operacje:
19-10-2020, 09:50
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-41/2020

Dostawa toru wizyjnego do mikroskopu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/386425

Operacje:
15-10-2020, 11:10
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-39/2020

Dostawa dogrzewacza irydowego z wykorzystaniem złomu irydowego z zużytego tygla irydowego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385819

Operacje:
14-10-2020, 09:29
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-40/2020

Dostawa freza, młynka, prasy wulkanizującej i zestawu pomiarowego do oznaczania BZT

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385094

Operacje:
12-10-2020, 12:35
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-38/2020

Synteza oligonukleotydów i sekwencjonowanie DNA

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/373848

Operacje:
31-08-2020, 13:51
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-37/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/373052

Operacje:
27-08-2020, 08:59
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-34/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/372390

Operacje:
25-08-2020, 08:27
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-36/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371964

Operacje:
21-08-2020, 11:46
publikacja: Agnieszka Pladwig