Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

UKW/DZP-282-ZO-B-18/2020

Dostawa zestawu wodoszczelnego termohigrometr

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358189

Operacje:
23-06-2020, 11:10
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-06-2020, 11:02
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-15/2020

Dostawa zestawu tygli

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/357494

Operacje:
19-06-2020, 11:23
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-06-2020, 11:02
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-13/2020

Dostawa odczynników do badań

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356230

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-12/2020

„Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu na potrzeby UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:https://platformazakupowa.pl/transakcja/355549

Operacje:
10-06-2020, 08:50
publikacja: Agnieszka Jankowska
15-06-2020, 13:59
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-11/2020

Dostawa oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej z UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/347409

Operacje:
20-05-2020, 09:55
publikacja: Agnieszka Pladwig
20-05-2020, 09:55
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-7/2020

Kriostat azotowy wraz z przystawką

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/339525

Operacje:
27-04-2020, 11:39
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-04-2020, 12:43
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-10/2020

Usługa przygotowania bibliotek genomowych oraz sekwencjonowania następnej generacji z wykorzystaniem metody sekwencjonowania DNA powiązanego z miejscem restrykcji dwóch enzymów (ang. double-digest restriction site associated DNA, ddRAD) w ramach grantu Opus 10

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/337861

Operacje:
22-04-2020
utworzenie: Agnieszka Jankowska
22-04-2020, 10:10
publikacja: Agnieszka Pladwig
22-04-2020, 10:12
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-5/2020

Usługa zaprojektowania markerów SSR (Simple Sequence Repeats) w ramach badania pn: Rola neutralnych i adaptacyjnych procesów genetycznych w kształtowaniu ogólno-genomowej zmienności hybrydyzujących podgatunków pszczoły miodnej realizowane w ramach projektu badawczego: Opus 10. (ID 332478)

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/332478

Operacje:
02-04-2020
utworzenie: Agnieszka Jankowska
02-04-2020, 12:31
publikacja: Agnieszka Jankowska
22-04-2020, 10:12
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-9/2020

Dostawa odczynników

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/332011

Operacje:
01-04-2020, 11:04
publikacja: Agnieszka Pladwig
09-04-2020, 13:01
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-8/2020

Miseczka i drut platynowy oraz odczynniki

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/331662

Operacje:
31-03-2020, 12:26
publikacja: Agnieszka Pladwig
09-04-2020, 13:01
modyfikacja: Agnieszka Pladwig