Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

UKW/DZP-282-ZO-B-38/2020

Synteza oligonukleotydów i sekwencjonowanie DNA

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/373848

Operacje:
31-08-2020, 13:51
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-37/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/373052

Operacje:
27-08-2020, 08:59
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-34/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/372390

Operacje:
25-08-2020, 08:27
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-36/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371964

Operacje:
21-08-2020, 11:46
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-35/2020

Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371652

Operacje:
20-08-2020, 11:26
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-33/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371359

Operacje:
19-08-2020, 12:19
publikacja: Agnieszka Pladwig
21-08-2020, 11:47
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-31/2020

Dostawa przenośnego systemu do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370184

Operacje:
13-08-2020, 09:17
publikacja: Kamila Dziewanowska
13-08-2020, 09:19
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-32/2020

Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370266

Operacje:
13-08-2020, 11:50
publikacja: Agnieszka Pladwig
13-08-2020, 11:50
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-30/2020

Dostawa mikroskopu SEM

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368067

Operacje:
03-08-2020, 13:35
publikacja: Weronika Janecka