Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-14/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/41984/details 

Operacje:
14-10-2021, 13:01
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-13/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/39865/details

Operacje:
22-09-2021, 14:36
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-12/2021

Dostawa sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych i łodzi motorowej na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/36737/details

Operacje:
16-08-2021, 12:28
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-11/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/35850/details 

Operacje:
04-08-2021, 12:48
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-10/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/33415/details 

Operacje:
08-07-2021, 15:10
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska
08-07-2021, 15:13
modyfikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-8/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28676/details

Operacje:
14-05-2021, 15:09
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-7/2021

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/26261/details

Operacje:
14-04-2021, 15:23
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-4/2021

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów zużywalnych ”

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/24752/details

Operacje:
22-03-2021, 10:32
publikacja: Agnieszka Jankowska