Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-17/2019

! Zmiana terminu składania ofert !

Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej oraz trzeciej generacji z DNA jądrowego, pochodzącego z prób od trzech gatunków drzew leśnych

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-16/2019

Dostawa tygla irydowego i elektrody zespolonej na potrzeby UKW

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-11/2019

Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych do badań