Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-32/2020

Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370266

Operacje:
13-08-2020, 11:50
publikacja: Agnieszka Pladwig
13-08-2020, 11:50
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-30/2020

Dostawa mikroskopu SEM

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368067

Operacje:
03-08-2020, 13:35
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-26/2020

Dostawa mikroskopu SEM

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/366873

Operacje:
28-07-2020, 13:45
publikacja: Weronika Janecka

UKW/DZP-282-ZO-B-27/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/366474

Operacje:
27-07-2020, 11:31
publikacja: Agnieszka Jankowska
27-07-2020, 11:41
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

UKW/DZP-282-ZO-B-28/2020

Dostawa przenośnego systemu do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/366241

Operacje:
24-07-2020, 13:08
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-25/2020

Dostawa miernika stresu roślin

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/364352

Operacje:
16-07-2020, 14:11
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-24/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/362325

Operacje:
08-07-2020, 12:41
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-21/2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biologii Środowiska z UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/361878

Operacje:
07-07-2020, 12:25
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-17/2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360859

Operacje:
02-07-2020, 13:18
publikacja: Agnieszka Pladwig