Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-15/2015

Zakup i dostawa specjalistycznej aparatury badawczej w ramach grantu Opus8 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauk.