Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia z dziedziny nauki (art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-23/2014

Dostawa białych tablic suchościeralnych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-24/2014

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, z przeznaczeniem wyłącznie na badania naukowe, na podst. art. 4 pkt. 8a ustawy PZP.

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-22/2014

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-20/2014

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-21/2014

Dostawa materiałów biurowych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-19/2014

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-18/2014

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-B-17/2014

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii