Konkursy

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: Asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Termin składania ofert: 22.07.2022

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: Asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Termin składania ofert: 20.07.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Termin składania ofert: 07.07.2022

Post-doc: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: post-doc
Dyscyplina naukowa: fizyka
Termin składania ofert: do 30.06.2022; 16:00

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Matematyki

Konkurs na stanowisko: Asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: matematyka
Termin składania ofert: 30.06.2022

Asystent: Wydział Językoznawstwa

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)
Termin składania ofert: 20.06.2022

Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant
Dyscyplina naukowa:  Fizyka
Termin składania ofert: 27.05.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2022

Profesor uczelni: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: Profesor uczelni
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2022

Profesor zwyczajny lub profesor uczelni: Instytut Kultury Fizycznej

Konkurs na stanowisko: Profesor zwyczajny lub profesor uczelni:
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej
Termin składania ofert: 13.06.2022