Akty prawne

Pismo okólne Nr 5/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2021/2022
Operacje:
15.11.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2021/2022 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 9/2021/2022 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach od 8 do 21 listopada 2021 roku