Akty prawne

Zarządzenie Nr 9/2022/2023 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 17/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza wielkiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych dla jednostek organizacyjnych w zakresie uchwalania, likwidacji oraz tworzenia programów studiów podyplomowych, innych form kształcenia oraz kursów kwalifikacyjnych
Operacje:
07.12.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 8/2022/2023 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zasad funkcjonowania uczelni dotyczących wprowadzenia trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
Operacje:
24.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2022/2023 Rektora UKW z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania informacji do Biblioteki UKW.
Operacje:
24.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2022/2023 Rektora UKW z dnia 4 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 22/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność organizacyjną
Operacje:
16.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2022/2023 Rektora UKW z dnia 4 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 21/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną
Operacje:
16.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 2/2022/2023 Senatu UKW z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024
Operacje:
07.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 1/2022/2023 Senatu UKW z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie opinii wspólnoty w sprawie realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki polegającego na organizacji konferencji naukowej pt. „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”
Operacje:
04.11.2022
publikacja: Paweł Januszewski